تجیزات شبکه

تجهیزات شبکه

فیلترهای فعال

تماس بگیرید

بعلت نوسان قيمت بازار ، قيمتهاي نهايي را با بخش فروش هماهنگ نماييد.

Specifications Overview

Series: Cisco Catalyst 3750 Series Switches
Product ID:
Status: End of Sale EOL Details 
Compatibility: Fast Ethernet SFP Modules
End-of-Sale Date: 30-JAN-2012 Details
End-of-Support Date: 31-JAN-2018 Details
محصولات موجود به اندازه کافی نیستند
بالا